Jazznytt relanseres

Viktige plater i norsk og nordisk jazz blir hovedoppslag når Jazznytt relanseres i september. Magasinet kommer med ny design og nye, sterke stemmer.

banner_advert_jazznytt_square_v2De siste månedene har konstituert redaktør Rob Young, jobbet med fornyelse av Jazznytt. Med bakgrunn som medredaktør i britiske The Wire, som musikkskribent og forfatter har han solid erfaring med magasindrift. – Jazznytt skal presentere norsk, nordisk og internasjonal jazz, og være det naturlige utgangspunkt for musikkinteresserte lesere, sier Rob Young.

Albumlister
Når Jazznytt relanseres med en collectors edition i september vil hovedoppslaget være essensielle plater i norsk og nordisk jazzhistorie. Jazznytt har gått bredt ut til musikere, skribenter, festivaler og arrangører og bedt de sende inn lister på sine fem norske og fem nordiske favorittplater. Resultatet presenteres i lister og omtaler.

Skribent-stall
Jazznytt er opptatt av å bygge opp en solid skribent-stall, og har knyttet til seg både etablerte og nye, sterke stemmer. Audun Vinger, Terje Mosnes, Chris Monsen og Ando Woltmann blir nå å lese i Jazznytt-spaltene. Anja Lauvdal fortsetter i redaksjonen, og tidligere skribenter som Svein Magnus Furu, Petter Pettersson og Bjørn Stendahl bidrar videre.
- Vi ønsker å knytte til oss flere nye stemmer, og oppfordrer skribenter til å ta kontakt, sier Rob Young.

Annonsering
Jazznytt opplyser om at leveringsfrist er 15. august for annonser til septembernummeret. Format og priser er det samme som tidligere. Ta kontakt på epost for bestilling.

 

Pressemeldinger, tips og annen informasjon kan sendes hit.

PromoCD’er kan sendes hit:
Jazznytt
postboks 440 Sentrum
0103 Oslo

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode