Jazznytt i prosess

I over femti år har Jazznytt som landets eneste jazztidsskrift formidlet nyheter om norsk og internasjonal jazz. Nå går magasinet gjennom en fornyelse for å møte framtiden best mulig som et aktuelt, relevant og interessant tidsskrift for de jazzinteresserte. Den nye utgaven lanseres til høsten. Jazznytt har gjennom sine femti år hatt ulike format og utgivelsesfrekvens, men har alltid hatt en posisjon som en svært viktig formidler av norsk jazz. Magasinet har tatt mål av seg å ta temperaturen på norsk jazz og presentere hva som skjer på den norske jazzscenen. Som norsk jazz er norsk medievirkelighet i stadig utvikling. For å møte dette har styret i Stiftelsen Odin, utgiver av Jazznytt, besluttet å sette i gang en omstillingsprosess for å se på hvordan Jazznytt, både på papir og i eventuelle nettkombinasjoner, kan møte framtiden best mulig.

Nye Jazznytt

Fornyelsen av Jazznytt medfører at årets første nummer kommer høsten 2014. Abonnenter og lesere er informert, og abonnenter av magasinet vil naturligvis få en redusert faktura for 2014. Den nye versjonen av Jazznytt lanseres i september. Skribent, forfatter og med-redaktør i det britiske prestisjemagasinet The Wire, Rob Young, er engasjert for en periode for å se på hvordan Jazznytt, både på papir og eventuelle nettkombinasjoner, kan møte framtiden best mulig. Både innhold og design vurderes, og det vil komme til nye skribenter.

Leserundersøkelser og fagpanel

I fjor høst gjennomførte Jazznytt en omfattende leserundersøkelse for å vite mer om hvem magasinets lesere er, få et bilde av hva abonnentene ønsker å lese om og hvordan de eventuelt ser for seg Jazznytt i fremtiden. I tillegg ble det nedsatt et fagpanel bestående av sentrale mediefolk, med oppgave å vurdere magasinets styrker, svakheter og framtidsutsikter.

- Responsen på leserundersøkelsen var meget bra, og vi fikk både ris, ros og konstruktive innspill, forteller styreleder i Stiftelsen Odin, Nina Torske. – Resultatene i undersøkelsen samsvarte godt med innspill fra fagpanelet, og basert på dette har styret nå tatt Jazznytt inn i en endringsprosess, forteller Torske.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dotgrid