Abonnement

Abonnement på Jazznytt

Jazznytt er for tiden inne i en endringsprosess der formålet er å videreutvikle Jazznytt som det ledende norske jazzmagasinet. Som norsk jazz er norsk medievirkelighet i stadig utvikling. For å møte dette har styret i Stiftelsen Odin, utgiver av Jazznytt, besluttet å sette i gang en omstillingsprosess for å se på hvordan Jazznytt, både på papir og i eventuelle nettkombinasjoner, kan møte framtiden best mulig. Både fokus, innhold og design skal vurderes, og det arbeides også med å få inn enkelte nye skribenter. For å kunne gjøre et grundig arbeid har styret nå besluttet å utsette årets to første numre av magasinet. Når en ny utgave av Jazznytt er klar, vil dette bli sendt ut sammen med en justert abonnementsfaktura.
  • Ved studentabonnement må studested/avslutningsår oppgis.
  • Betalers navn og adresse

  • Gaveabonnement (type E)

    Her fyller du inn navn og adresse på mottaker av gaveabonnement.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dotgrid