Artikkel

Mentor bak miksebordet

Jan Erik Kongshaug 4.7.1944–5.11.2019 Jan Erik Kongshaug døde 5. november 2019. Han fikk Kongens Fortjenstmedalje i tidligere i år, men han ga verdens jazzlyttere Kongshaug-medaljer helt fra sin første store lydteknikerjobb for ECM i 1970. Tekst/foto: Jan Omdahl Først utgitt i Jazznytt #250 (Vår 2019)