Annonser

Jazznytt er for tiden inne i en endringsprosess der formålet er å videreutvikle Jazznytt som det ledende norske jazzmagasinet. Som norsk jazz er norsk medievirkelighet i stadig utvikling. For å møte dette har styret i Stiftelsen Odin, utgiver av Jazznytt, besluttet å sette i gang en omstillingsprosess for å se på hvordan Jazznytt, både på papir og i eventuelle nettkombinasjoner, kan møte framtiden best mulig. Både fokus, innhold og design skal vurderes, og det arbeides også med å få inn enkelte nye skribenter.

For å kunne gjøre et grundig arbeid har styret nå besluttet å utsette årets to første numre av magasinet. Fram til neste nummer av Jazznytt kommer ut, er Jazzinorge.no norsk jazz’ aktive kommunikasjons- og formidlingskanal.

Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å annonsere på Jazzinorge.no – norsk jazz’ startside på nett, med muligheter for både toppbanner på Jazzinorge.no med undersider (Norsk jazzforum, Jazznytt og de fem regionale jazzsentrene), samt board i to størrelser i høyremenyen på Jazzinorge.no. Ta kontakt for priser og avtale. 

Tilbake til toppen

Design og kode | Dotgrid