Jazzfoto

Bildene kan bestilles i trykkbart format ved å henvende seg til Jazznytt. Pris pr. bilde for offentlig bruk kr. 500,-. For annet bruk avtales pris med fotograf direkte.