Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet legges ned

Nyheten Rikskonsertenes konsertnedleggelse fra Anniken fikk mine tanker inn på Kjell Aukrust. Takk for det – han har jeg ikke tenkt på på 10 år! Jeg kom i hug en av hans figurer som var innlosjert på et av bygdas aldershjem. Ved en lei tildragelse kom han i skade for å vikle seg inn i et gardin, og i kampens hete var han så uheldig at han påførte seg selv et blått øye! 

Jeg husker det første året – og det er ikke lenge siden – at Arendal jazzklubb var i kontakt med Rikskonsertene. Vi ønsket å bli en del av turneruta for rytmisk musikk. Til vår skuffelse ble vi ikke det, kun et bestemt antall konsertsteder ble plukket ut. Så langt vi kunne se var det den faste samme «gamle garden» som ble utvalgt, og jeg ser ikke bort fra at en elitistisk tenkning lå bak, selv om det ble begrunnet på annen måte. 

Heldigvis snudde denne trenden, og «alle som ville» kunne bli med. Om ikke denne endringen hadde skjedd er jeg redd for mange mindre aktører hadde stilt seg likegyldig til det som skjer nå. Faktum er vel at vi er tilbake til start, igjen er veien lagt for de arrangører med stor publikumstilgang og med tilgang til mange, og ikke minst kompetente, frivillige. 
Av denne grunn tror jeg at Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet kommer tilbake. Ideen med kvalitetsproduksjoner i hele Norge er for god til å bli borte. En fremtid med juvenile stand-up komikere er ikke akkurat noen innertier for politikere med ambisjoner om å bygge en kulturnasjon. La oss slippe at folk igjen må reise langt for å høre god musikk. Rikskonsertene har gitt et kortreist publikum kvalitetsopplevelser!
Frank Kvarstein, Arendal

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode